રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીની નિમણુંકોનો ફિક્સ પગાર સુધારવા બાબત (18-10-2023)

રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીની નિમણુંકોનો ફિક્સ પગાર સુધારવા બાબત SIP in Mutual

Continue reading

ઈન્દીરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના, દર મહિને મળશે 1000 થી 1250 સુધીની સહાય, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

ઈન્દીરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના, દર મહિને મળશે 1000 થી 1250 સુધીની સહાય, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી જો તમારા ઘરમાં

Continue reading

મહેસાણામાં બેંકના ડાયરેક્ટરે કોલેજની રૂમમાં ગળાફાંસો ખાઈને પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું…સુસાઈડ નોટ માં લખ્યું કે “2 કરોડ 40 લાખ રૂપિયાની…”

  મહેસાણામાં બેંકના ડાયરેક્ટરે કોલેજની રૂમમાં ગળાફાંસો ખાઈને પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું…સુસાઈડ નોટ માં લખ્યું કે “2 કરોડ 40 લાખ રૂપિયાની…” 

Continue reading